Styrelse och Kommittéer

Styrelse

Ordförande
Mats Gripensköld
m 070-433 04 40
mats.gripenskold@gmail.com

Kassör
Cecilia Larsson
cillalarson@gmail.com

Sekreterare
Elisabet Wetterholm
m 070-237 11 06
elizabet63@spray.se

Ledamot
Jan Grabs
m 073-437 57 54
jan.grabs@telia.com

Lena Hager
m 070-443 42 42
lena.b.hager@outlook.com

Bengt Carlsson
m 070-214 00 14
bengt@ekillaschakt.se

Andreas Adamsson
m 070-712 29 07
adamsson@live.se

Suppleant
Roger Palm
m 070-109 24 07
rog3r.palm@gmail.com

Kurskommitté

Christer Plahn
m 073-600 30 97
christer.plahn@hotmail.se

Gun Johansson
m 070-775 37 20
gun.anneli@bredband.net

Jan Grabs
m 073-437 57 54
jan.grabs@telia.com

Jenny Gripensköld
m 073-634 74 08
jenny.gripenskold@gmail.com

Kerstin Ljungvall-Grabs (sammankallande)
m 076-804 04 54
kerstin.grabs@telia.com

Mats Gripensköld
m 070-433 04 40
mats.gripenskold@gmail.com

Torbjörn Gustavsson
m 070-003 96 58
torbjorn.gustavsson@telia.com

Kenneth Svensson
m 070-207 90 99
kenneth.1418ks@gmail.se

Helene Eklund
m 070-555 49 58
helene.eklund@telia.com

Motionskommitté

Kenneth Svensson
m 070-207 90 99
kenneth1418ks@gmail.com

Mats Gripensköld
m 070-433 04 40
mats.gripenskold@gmail.com

Valberedning

Maria Svartbäck
maria.svartback@gmail.com

Cathrin Broström
cathrin.brostrom@gmail.com

Felix Österberg
felix_osterberg@live.se

Revisor
Jonas Wetterholm
klacken@wetterholm.se

Suppleant
Sivonne Hultén